• Home
  • News
  • Press Releases
  • Създава се Глобален съвет за технологични и бизнес услуги за насърчаване на глобалното сътрудничество и подпомагане развитието на индустрията

Създава се Глобален съвет за технологични и бизнес услуги за насърчаване на глобалното сътрудничество и подпомагане развитието на индустрията

16 Jul 2020 3:36 PM | Francesca Devonshire

За първи път дванадесетте основни независими регионални организации от сектора на технологиите и бизнес услуги по целия свят се обединяват, за да създадат Глобален съвет за технологични и бизнес услуги (GT&BSC). Съветът ще представлява индустрията в световен мащаб. Организациите, представители на членове в съответните региони, както купувачи, така и доставчици на услуги, се обединиха, за да дадат глобален отговор на предизвикателствата и промените, породени от COVID-19 и да очертаят ясна визия за бъдещето на сектора.

Click here to read the full press release.


Powered by Wild Apricot Membership Software